Esterm

Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas

kirjeid
53907
ingliskeelseid termineid
eestikeelseid termineid
prantsuskeelseid termineid
saksakeelseid termineid
soomekeelseid termineid
viimati uuendatud 01.03.2022

Esterm on Eesti Keele Instituudi mitmekeelne terminibaas, mis sisaldab peamiselt Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktide termineid. Terminibaas koondab üle 50 valdkonna terminoloogiat, näiteks põllumajandus, rahandus, õigus, transport, meditsiin, keemia, bioloogia, avalik haldus. Peale terminite on baasis ka organisatsioonide ja asutuste nimetusi, ametinimetusi, õigusaktide ja dokumentide pealkirju ning tõlkeprobleeme ehk fraase, mis võivad tõlkimisel raskusi valmistada.

Estermi ühes kirjes esitatud terminid tähistavad üht ja sama mõistet. Mõiste sisu aitavad avada definitsioon ja kontekst. Allikaviited näitavad, kust on terminid, definitsioonid ja kontekstid pärit, et kasutaja saaks vajaduse korral algallikaga tutvuda.

Eesti Keele Instituudi terminoloogid täiendavad ja ajakohastavad Estermi pidevalt, sest mõisted ja terminid muutuvad. Terminitöö eesmärk on koondada, korrastada, talletada ja levitada terminoloogiat. Konsulteerime sageli eri valdkondade asjatundjatega ja oleme avatud terminoloogiakoostööle. Estermis võib leiduda ka vananenud infot. Seetõttu tasub kindlasti pöörata tähelepanu kirje viimase muutmise kuupäevale, mis on näha iga kirje päises.

Esterm loodi 1996. aastal Eesti Õigustõlke Keskuses õigusaktide tõlkimise abivahendina, et talletada uuritud termineid ja tagada tõlgitavates õigusaktides järjepidava terminoloogia kasutamine. 2006. aastast haldab Estermi Eesti Keele Instituut. Tõlkepõhiselt terminitöölt oleme üle läinud süsteemsele, valdkondade ja mõistesüsteemide kaupa tehtavale terminitööle.

Esterm on mõeldud tõlkijatele, tõlkidele, spetsialistidele, ajakirjanikele, toimetajatele, ametnikele, teadustöötajatele, aga ka teistele erialatekstide tõlkimise või koostamisega tegelevatele inimestele.