Viimati lisatud kirjed:
1. aia- ja haljastujäätmed
2. vähendatud käitamismiinimum
3. piisav käitamisalane varu
4. merel toimuv standardlähenemise protseduur
5. määrav nähtavus rajal
6. rikkumisest teavitaja
7. libe märg rada
8. aeronavigatsioonialased teabetooted
9. märg jää
10. seisuvesi
11. jää
12. raja olukorra tunnused
13. rajaolukorra teade
14. raja olukorra hindamise maatriks
15. raja olukorra kood
16. poolimisseade
17. pool
18. poolipesa
19. vaaliklaas
20. häälassistent
Viimati muudetud terminid:
1. oksüdantide toimel lagunev plast
2. biolagunev plast
3. mehitamata õhusõiduki süsteemi geograafiline piirkond
4. eelmääratud riskihindamine
5. erikäitamise riskihindamine
6. sekveneerimine
7. morsk
8. NOTAM-teade
9. võõrkeha
10. lennundusteabe kogumik
11. lennundusteabe ringkiri
12. puhastamata rada
13. märg lumi
14. lobjakas
15. härmatis
16. kuiv lumi
17. kokkusurutud lumi
18. raja olukord
19. segaolmejäätmed
20. jäätmetekke vältimine