Viimati lisatud kirjed:
1. teisene mikroplast
2. esmane mikroplast
3. vererõhk
4. korduskasutuseks ettevalmistamine
5. otsitav objekt
6. ohutu koht
7. käibemünt
8. järelpaisumine
9. püstolivaht
10. kõrrevaht
11. juhiabisüsteem
12. uneapnoe sündroom
13. uneapnoe
14. segapakend
15. apnoe
16. elukutse
17. abivajav pereliige
18. ebaseaduslik Eestisse asumine
19. kasvatuslik järelevalve
20. pakkuminek
Viimati muudetud terminid:
1. riiklik organisatsioon
2. lasterikas pere
3. riigi abi
4. hoolitsema kellegi eest
5. moraalne kahju
6. õigus olla oma kohtuasja arutamise juures
7. kohtuistung
8. kohtu luba
9. käsitama kuriteos süüdi olevana
10. teist korda kohtu alla andma või karistama
11. seaduses sätestatud juhtudel
12. õigus pöörduda kohtusse
13. kohtuvõim
14. seadusandlik võim
15. täitevvõim
16. täidesaatev võim
17. kõik ja igaüks
18. põhimõttel
19. ettenähtud korras
20. riigivõim