Viimati lisatud kirjed:
1. kaaries
2. okultism
3. tantsitamine
4. insuliin
5. juhtimissüsteem
6. riskijuhtimise funktsioon
7. parim hinnang
8. kaptiivedasikindlustusandja
9. riskimarginaal
10. Euroopa ühistu
11. välistus
12. riskijuhtimissüsteem
13. kindlustusriski hindamise risk
14. kindlustusriski hindamine
15. finantstehnoloogia
16. elukindlustusriski hindamise risk
17. kahjukindlustusriski hindamise risk
18. tervisekindlustusriski hindamise risk
19. operatsioonirisk
20. lõivsuhe
Viimati muudetud terminid:
1. Riigi Teataja
2. krediidirisk
3. kindlustusväärtus
4. poliis
5. garantiikindlustus
6. kindlustusagent
7. ese
8. kindlustatud ese
9. kindlustusrisk
10. kindlustusriski hindaja
11. terminoloog
12. glüfosaat
13. bioloogiline mitmekesisus
14. meteoroloogiateenused
15. mittetäppislähenemisprotseduur
16. pais
17. ümberkorkimine
18. pupiiter
19. iseloom
20. parvlaev