Viimati lisatud kirjed:
1. insuliin
2. juhtimissüsteem
3. riskijuhtimise funktsioon
4. parim hinnang
5. kaptiivedasikindlustusandja
6. riskimarginaal
7. Euroopa ühistu
8. välistus
9. riskijuhtimissüsteem
10. finantstehnoloogia
11. tervisekindlustusrisk
12. kontsentratsioonirisk
13. operatsioonirisk
14. lõivsuhe
15. aft
16. kindlustustehnoloogia
17. solventsuskapitalinõue
18. üleelamisrisk
19. suremusrisk
20. elukindlustuskulude risk
Viimati muudetud terminid:
1. maksumärk
2. suruõhk
3. garantiikindlustus
4. poliis
5. alakindlustus
6. ülekindlustus
7. kindlustusmakse
8. retrotsessioon
9. siseauditi funktsioon
10. kindlustuse turustaja
11. ilmavaatlus õhusõidukilt
12. meteoroloogiline vaatlus
13. kindlustusväärtus
14. kindlustussumma
15. krediidirisk
16. likviidsusrisk
17. tururisk
18. meteoroloogiatalitus
19. Rahvusvahelise lennunduse meteoroloogiateenused
20. lennumeteoroloogiateenuse osutaja