Viimati lisatud kirjed:
1. koroonaviirus
2. kaaskindlustusandja
3. tervisekindlustuslepingust tulenev kohustus
4. elukindlustuslepingust tulenev kohustus
5. isikukindlustus
6. summakindlustus
7. edasikindlustus
8. rajameeter
9. pulmonoloogia
10. reumatoloogia
11. ortopeedia
12. kardisport
13. nefroloogia
14. allergoloogia
15. otorinolarüngoloogia
16. ortodontia
17. oftalmoloogia
18. kindlustusteenus
19. veneroloogia
20. dermatoveneroloogia
Viimati muudetud terminid:
1. vabatahtlik kindlustus
2. kindlustustoote teabedokument
3. kindlustusteenus
4. sõjaväelise auastmega ametikoht
5. sõjaaja ametikoht
6. kindlustusliik
7. kahjukindlustus
8. reisirongkilomeeter
9. rongkilomeeter
10. krediidirisk
11. vastaspoole risk
12. solventsuse ja finantsseisundi aruanne
13. miinimumkapitalinõue
14. kindlustushüvitis
15. otsekindlustus
16. kindlustuslepingust tulenev kohustus
17. rahuaja ametikoht
18. kaaskindlustus
19. mitteproportsionaalne edasikindlustus
20. proportsionaalne edasikindlustus