Viimati lisatud kirjed:
1. hemangioom
2. kõrvaltegevusena pakutava kindlustuse vahendaja
3. nõelavaba kanüül
4. vere võtmine suletud verevõtusüsteemis
5. suletud verevõtusüsteem
6. elukindlustuse edasikindlustus
7. kahjukindlustuse edasikindlustus
8. võõrkehakahjustus
9. võõrkeha
10. askaridoos
11. urtikaaria
12. tahesõnnik
13. sügelised
14. veemajanduskava
15. nakatamiskatse
16. kindlustuslepingust tulenev kohustus
17. kindlustusandja täitmiskohustus
18. prognostiline mikrobioloogia
19. transplantaat
20. vere otsevõtu adapter
Viimati muudetud terminid:
1. ametikohtade loetelu
2. ametijuhend
3. kindlustusvahendaja
4. aeronavigatsiooni-valgusmajakas
5. sekundaarjuhtimisseadmed
6. lennumeteoroloogia ametkond
7. meteoroloogiateenistus
8. meteoroloogiateenus
9. ametnik
10. ametiisik
11. lennuvälja meteoroloogiatalitus
12. slottaeg
13. minimaalne lennukõrgus
14. õnnetusjuhtumikindlustus
15. tervistav teenus
16. veemajandus
17. kestvuskatse
18. edasikindlustusleping
19. lest
20. aktuaar