Viimati lisatud kirjed:
1. tahesõnnik
2. sügelised
3. veemajanduskava
4. transplantaat
5. kaaries
6. okultism
7. insuliin
8. riskijuhtimise funktsioon
9. juhtimissüsteem
10. parim hinnang
11. kaptiivedasikindlustusandja
12. riskimarginaal
13. Euroopa ühistu
14. riskijuht
15. välistus
16. riskijuhtimissüsteem
17. kindlustusriski hindamise risk
18. kindlustusriski hindamine
19. finantstehnoloogia
20. tervisekindlustusriski hindamise risk
Viimati muudetud terminid:
1. terminoloog
2. põhjavesi
3. lennuaruanne
4. minimaalne lennukõrgus
5. sõnnik
6. virts
7. sõnnikuhoidla
8. asekantsler
9. kantsler
10. kantsler
11. slottaeg
12. lennuvälja meteoroloogiatalitus
13. meteoroloogiatalitus
14. õiguskantsler
15. härmatis
16. jääkristallid
17. poliis
18. kindlustusleping
19. kindlustuskaitse
20. kindlustustegevus