Viimati lisatud kirjed:
1. suuremahuline päästeoperatsioon
2. SAR-kontaktpunkt
3. SARi koordineerimise komitee
4. otsingu- ja päästeoperatsioon
5. lennupäästeüksus
6. segaülesehitus
7. tähestikuline ülesehitus
8. temaatiline ülesehitus
9. mõisteline ülesehitus
10. mõisteväli
11. tulundamine
12. kohaliku omavalitsuse teenistuja
13. kohaliku omavalitsuse hoolekanne
14. kohalik omavalitsus
15. seaduslikkuse järelevalve
16. teise astme kohus
17. kohtu poolt teovõimetuks tunnistatud
18. kahju
19. õigus saada eestikeelset õpetust
20. kergem karistus
Viimati muudetud terminid:
1. koostööleping
2. lennutegevuse koordinaator
3. olukorra ettekanne
4. otsingu- ja päästeõppus
5. asukoha määramine
6. otsingu- ja päästejuhtum
7. tähis
8. eriala
9. merepäästeüksus
10. otsingu- ja päästeüksus
11. ohuolukord
12. mõistesüsteem
13. terminiandmed
14. vihjeliin
15. korduskasutuspakend
16. komposiitpakend
17. jäätmete liigiti kogumine
18. olmejäätmed
19. suurjäätmed
20. ehitus- ja lammutusjäätmed