Viimati lisatud kirjed:
1. põhjussuhe
2. ajasuhe
3. baastühimass
4. skaleeritav ärimudel
5. skaleeritavus
6. semasioloogia
7. onomasioloogia
8. rahvusvahelisest lennundusest tuleneva süsinikdioksiidi vähendamise ja kompenseerimise skeem
9. järjesuhe
10. assotsiatiivsuhe
11. süsiniku korvamine
12. soo-liigisuhe
13. hierarhiasuhe
14. märkus
15. osa-tervikusuhe
16. kaasalluv mõiste
17. rohepesu
18. raudteeinfrastruktuuri arendamine
19. raudteeinfrastruktuuri käitamine
20. raudteeinfrastruktuuri hooldamine
Viimati muudetud terminid:
1. soomõiste
2. liigimõiste
3. kaugseire
4. terminoloogiatöö
5. pühendusmünt
6. käibemünt
7. meenemünt
8. kontekst
9. vahesõit
10. harjasääris
11. juhitav hingamine
12. puistu
13. plastijäätmed
14. teenindusrajatise käitaja
15. teenindusrajatis
16. raudteeveeremi tehnohoole
17. raudteeveeremi remont
18. raudteeinfrastruktuuri uuendamine
19. dispositiivsuse põhimõte
20. oliiviõli