Viimati lisatud kirjed:
1. jäätmehierarhia
2. jäätmetekke vältimine
3. ametkondlik liikuv raadiosidesüsteem
4. võõrsilsärk
5. kodusärk
6. ringmajandus
7. kaugmeditsiin
8. jäätmete sortimine
9. tegelik lennutrajektoor
10. eeldatav lennutrajektoor
11. Põllumajandus- ja Toiduamet
12. antiretroviirusravi
13. Keskkonnaamet
14. teisene mikroplast
15. esmane mikroplast
16. vererõhk
17. korduskasutuseks ettevalmistamine
18. ohutu koht
19. otsitav objekt
20. hääletamine Riigikogus on avalik
Viimati muudetud terminid:
1. ühekorrapakend
2. korduskasutuspakend
3. jäätmete taaskasutamine
4. monoimpulss-sekundaarradar
5. Põllumajandusamet
6. Veterinaar- ja Toiduamet
7. Keskkonnainspektsioon
8. tarbimiseelsed jäätmed
9. puistu
10. sanitaarraie
11. hooldusraie
12. turberaie
13. koostalitlus
14. valgustusraie
15. harvendusraie
16. raie
17. häilraie
18. uuendusraie
19. valikraie
20. juhtimisaeg