Viimati lisatud kirjed:
1. trombotsütopeenia
2. tromboos
3. päästikpunkt
4. febriilne kramp
5. febriilne
6. kõrglaevalgusti
7. kasvuplaat
8. oksüdantide toimel lagunev plast
9. tegevuspiirkond
10. tegevusulatus
11. tegevusliik
12. ühekordselt kasutatav plasttoode
13. struktuuriline allsüsteem
14. talitluslik allsüsteem
15. liikuv allsüsteem
16. rühmapakend
17. raudteevõrgustiku teadaanne
18. tööstussümbioos
19. ökoefektiivsus
20. elutsükkel
Viimati muudetud terminid:
1. pikaajaliselt mitteprogresseeruva haigusega inimene
2. elite controller
3. rotaviirusenteriit
4. giardiaas
5. listerioos
6. krüptosporidioos
7. roheline IT
8. juhi tervis
9. tsöliaakia
10. raudteevedu
11. jäätmete sortimine
12. jäätmete liigiti kogumine
13. raadamine
14. oskuskeel
15. kontekst
16. plokiahel
17. mõiste
18. terminoloogia
19. raudtee-ettevõtja
20. tollikonventsioon TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo kohta