Viimati lisatud kirjed:
1. pääste ja tuletõrje
2. pääste- ja tuletõrjeteenus
3. veekilet moodustav vaht
4. põhikustutusaine
5. abikustutusaine
6. aia- ja haljastujäätmed
7. vähendatud käitamismiinimum
8. piisav käitamisalane varu
9. merel toimuv standardlähenemise protseduur
10. määrav nähtavus rajal
11. rikkumisest teavitaja
12. libe märg rada
13. aeronavigatsioonialased teabetooted
14. märg jää
15. seisuvesi
16. jää
17. raja olukorra tunnused
18. rajaolukorra teade
19. raja olukorra hindamise maatriks
20. raja olukorra kood
Viimati muudetud terminid:
1. rikastamisjäätmed
2. katkestatud start
3. nurikäivitus
4. kootsing
5. otsingu- ja päästetööde sündmuskoha koordinaator
6. otsingu- ja päästejuhtumi koordinaator
7. kontekst
8. ebasoovitatav termin
9. infarkt
10. müokardiinfarkt
11. oksüdantide toimel lagunev plast
12. biolagunev plast
13. mehitamata õhusõiduki süsteemi geograafiline piirkond
14. eelmääratud riskihindamine
15. erikäitamise riskihindamine
16. sekveneerimine
17. morsk
18. NOTAM-teade
19. võõrkeha
20. lennundusteabe kogumik