Kirje: 9631
Kuupäev: 03.04.2020
Valdkonnaviide: TR61; TR71
Keelesuund: eesti - inglise
Keelesuund: inglise - eesti
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: the terminal port of a vessel; not necessarily the port of registry. The port from which a ship operates. [IATE]
Definitsioon: the port at which it is based, which may not be the same as its port of registry shown on its registration documents and lettered on the stern of the ship's hull [WIKIPEDIA]
home port
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE; 1819; 32016R1927; WIKIPEDIA
Kontekst: Such register shall, inter alia, record the following: (a) the name of the ship and the previous name and registry if any; (b) the place or port of registration or home port and the official number or mark of identification of the ship ... [1819 11.2]
Kontekst: Home port (if not identical with port of registry) [32016R1927]
Kontekst: Data identifying the ship and the company 1. Name of the ship 2. IMO identification number 3. a) Port of registry OR b) Home port [32016R1927]
base port
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: T30081; IATE

et et
Definitsioon: sadam, mille kaudu laeva meresõiduks peamiselt kasutatakse. Eesti riigilippu kandva laeva kodusadam võib olla ainult Eesti sadam. [LaevaRS-2019/10/7 § 27-1]
kodusadam
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: LaevaRS-2019/10/7; MSOS-2012/06; KMSS-2018/12/42
Kontekst: Kui Eesti riigilippu kandval laeval ei ole kodusadamat Eestis, siis loetakse selle laeva kodusadamaks Tallinn. [LaevaRS-2019/10/7 § 27-2]
Kontekst: Kokkupõrkes osalenud laevade kaptenid peavad vastastikku teatama oma laeva nime ja kodusadama, samuti lähte- ja sihtsadama või lähima sadama, kuhu laev siirdub. [KMSS-2018/12/42 § 75-3]
laeva kodusadam
Keelenditüüp: variant
Allikaviide: LaevaRS-2019/10/7
Kontekst: Laeva kodusadamaks märgitakse selle asula nimi, kus sadam paikneb. [LaevaRS-2019/10/7 27-1^1]

fr fr
port d'attache
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE
port d'origine
Keelenditüüp: sünonüüm
Allikaviide: IATE

de de
Heimathafen
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATE

fi fi
kotisatama
Keelenditüüp: eelistermin
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut