Kirje: 92971
Kuupäev: 16.02.2022
Valdkonnaviide: TR8; RSB2
Alamvaldkond: Lennuväljad ja kopteriväljakud
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

en en
rescue and firefighting service
Allikaviide: ICAO-9137/I/4; ICAO-AN14/I/8/1-14; EASA-ADR
Kontekst: The principal objective of a rescue and firefighting service is to save lives in the event of an aircraft accident or incident occurring at, or in the immediate vicinity of, an aerodrome. The rescue and firefighting service is provided to create and maintain survivable conditions, to provide egress routes for occupants and to initiate the rescue of those occupants unable to make their escape without direct aid. [ICAO-AN14/I/8/1-14]
RFF service
Allikaviide: ICAO-9137/I/4
Kontekst: The principle objective of an airport RFF service (RFFS) is to “save lives in the event of an aircraft accident or incident”. [ICAO-9137/I/4]
RFFS
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: ICAO-9137/I/4; EASA-ADR

et et
pääste- ja tuletõrjeteenus
Allikaviide: LTK
Märkus: Kontekstile tähelepanu pöörates teha vahet teenusel ja teenuse osutajal ehk teenistusel. [LTK]Esterm  © Eesti Keele Instituut