Kirje: 92952
Kuupäev: 15.12.2021
Valdkonnaviide: EN7
Mõistetüüp: termin

et et
aia- ja haljastujäätmed
Allikaviide: JäätS-2021/10/16; 89886; 91827
Kontekst: Biojäätmed on järgmised biolagunevad jäätmed: 1) aia- ja haljastujäätmed; 2) kodumajapidamises, büroos, jaemüügikohas, hulgimüügiettevõttes ja toitlustusasutuses tekkinud toidu- ja köögijäätmed; ... [JäätS-2021/10/16 § 5^1]
aia- ja haljastusjäätmed
Allikaviide: 91997; 32018L0851
Kontekst: Kompost on aeroobsete mikrobioloogiliste protsesside (kõdunemise) tulemusena orgaanilistest jäätmetest (sealhulgas aia- ja haljastusjäätmetest) tekkinud lõppsaadus, mis sisaldab rohkesti stabiilset orgaanilist ainet. [91997]

en en
garden and park waste
Allikaviide: 32018L0851; 32008L0098; 32006R1013
Kontekst: "bio-waste" means biodegradable garden and park waste, food and kitchen waste from households, offices, restaurants, wholesale, canteens, caterers and retail premises and comparable waste from food processing plants [32018L0851]Esterm  © Eesti Keele Instituut