Kirje: 92949
Kuupäev: 16.12.2021
Valdkonnaviide: TR8; TR82
Alamvaldkond: Lennutegevus
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a credit for operations with an advanced aircraft enabling lower aerodrome operating minima than would normally be established by the operator for a basic aircraft, based upon the performance of advanced aircraft systems utilising the available external infrastructure. Lower operating minima may include a lower decision height/altitude or minimum descent height/altitude, reduced visibility requirements or reduced ground facilities or a combination of these [PÄRING; 32021R2237]
operational credit
Allikaviide: PÄRING; 32021R2237

et et
Definitsioon: käitamismiinimum täiustatud võimekusega õhusõidukite puhul, mis võimaldavad kasutada madalamaid lennuvälja käitamismiinimume, kui käitaja kehtestaks tavaolukorras baasõhusõidukitele, võttes aluseks täiustatud võimekusega õhusõidukisüsteemide toimimise, kasutades olemasolevat välistaristut [32021R2237]
vähendatud käitamismiinimum
Allikaviide: 32021R2237Esterm  © Eesti Keele Instituut