Kirje: 92925
Kuupäev: 07.12.2021
Valdkonnaviide: TR8; TR3
Alamvaldkond: Lennundusteave; Lennutegevus
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: aeronautical data and aeronautical information provided either as digital data sets or as a standardised presentation in paper or electronic media [02014R0139-20210812]
Märkus: Aeronautical information products include the following: - AIP, including amendments and supplements, - AIC, - aeronautical charts, - NOTAM, - digital data sets [02014R0139-20210812]
aeronautical information product
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148

et et
Definitsioon: aeronavigatsioonilised andmed ja aeronavigatsiooniteave, mis on esitatud digitaalsete andmekogumitena või standarditud esitusvormis paberil või elektroonilisel kandjal [02014R0139-20210812]
Märkus: Aeronavigatsioonialased teabetooted hõlmavad muu hulgas järgmist: - lennundusteabe kogumik, sealhulgas muudatused ja täiendused, - aeronavigatsiooniteabe ringkiri, - lennunduskaardid, - aeronavigatsiooniline nõustav teade lennunduspersonalile (NOTAM), - digitaalsed andmekogumid [02014R0139-20210812]
aeronavigatsioonialased teabetooted
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148Esterm  © Eesti Keele Instituut