Kirje: 92923
Kuupäev: 07.12.2021
Valdkonnaviide: TR8; TR81
Alamvaldkond: Lennuväljad ja kopteriväljakud
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a wet runway whose surface friction characteristics for a significant portion of it have been determined to be degrade [02014R0139-20210812]
slippery wet runway
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148; ICAO-AN14/I/8/1-14

et et
Definitsioon: märg rada, mille olulise osa puhul on välja selgitatud, et pinna haardetegur on vähenenud [02014R0139-20210812]
libe märg rada
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148Esterm  © Eesti Keele Instituut