Kirje: 92920
Kuupäev: 06.12.2021
Valdkonnaviide: TR8; GOM3
Alamvaldkond: Lennumeteoroloogia
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: water that has frozen or compacted snow that has transitioned into ice in cold and dry conditions [02014R0139-20210812]
ice
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148; ICAO-AN14/I/8/1-14
Kontekst: The aerodrome operator shall report the runway surface condition over each third of the runway using a runway condition report (RCR). The report shall include a runway condition code (RWYCC) using numbers 0 to 6, the contaminant coverage and depth, and a description using the following terms: (1) COMPACTED SNOW; (2) DRY; (3) DRY SNOW; (4) DRY SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW; (5) DRY SNOW ON TOP OF ICE; (6) FROST; (7) ICE; (8) SLIPPERY WET; (9) SLUSH; (10) SPECIALLY PREPARED WINTER RUNWAY; (11) STANDING WATER; (12) WATER ON TOP OF COMPACTED SNOW; (13) WET; (14) WET ICE; (15) WET SNOW; (16) WET SNOW ON TOP OF COMPACTED SNOW; (17) WET SNOW ON TOP OF ICE; (18) CHEMICALLY TREATED; (19) LOOSE SAND. [02014R0139-20210812]

et et
Definitsioon: külmunud vesi või kokkusurutud lumi, mis on külmades ja kuivades tingimustes muutunud jääks [02014R0139-20210812]
jää
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148Esterm  © Eesti Keele Instituut