Kirje: 92919
Kuupäev: 02.12.2021
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Lennundusteave; Lennuväljad ja kopteriväljakud
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: one of the following substances on the surface of the runway: (a) compacted snow: snow that has been compacted into a solid mass such that aeroplane tyres, at operating pressures and loadings, will run on the surface without significant further compaction or rutting of the surface; (b) dry snow: snow from which a snowball cannot readily be made; (c) frost: ice crystals formed from airborne moisture on a surface whose temperature is at or below freezing; frost differs from ice in that frost crystals grow independently and therefore, have a more granular texture; (d) ice: water that has frozen or compacted snow that has transitioned into ice in cold and dry conditions; (e) slush: snow that is so water-saturated that water will drain from it when a handful is picked up or will splatter if stepped on forcefully; (f) standing water: water of depth greater than 3 mm; (g) wet ice: ice with water on top of it or ice that is melting; (h) wet snow: snow that contains enough water to be able to make a well compacted, solid snowball, but water will not squeeze out [02014R0139-20210812]
runway surface condition descriptors
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148; ICAO-AN14/I/8/1-14

et et
Definitsioon: üks järgmistest rajakattel esinevatest ainetest: , a) , kokkusurutud lumi: tahkeks massiks kokku surutud lumi, mille pinnal lennukirehvid töörõhu ja -koormuse juures sõidavad, ilma et need suruksid seda oluliselt rohkem kokku või muljuksid pinda; , b) , kuiv lumi: lumi, millest ei saa kergesti teha lumepalli; , c) , härmatis: õhus olevast niiskusest tekkinud jääkristallid pinnal, mille temperatuur on külmumispunktis või allpool seda; härmatis erineb jääst selle poolest, et härmatisekristallid tekivad üksikult, ning seega on härmatis teralisema tekstuuriga; , d) , jää: külmunud vesi või kokkusurutud lumi, mis on külmades ja kuivades tingimustes muutunud jääks; , e) , lobjakas: lumi, mis on veest nii küllastunud, et kui seda kätte võtta, nõrgub sellest vett, või kui sellesse tugevasti astuda, siis seda pritsib; , f) , seisuvesi: vesi sügavusega üle 3 mm; , g) , märg jää: jää, mille peal on vesi, või sulav jää; , h) , märg lumi: lumi, mis sisaldab piisavalt vett kokkusurutud kõva lumepalli tegemiseks, pigistades aga vett välja ei nõrgu [02014R0139-20210812]
raja olukorra tunnused
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148Esterm  © Eesti Keele Instituut