Kirje: 92913
Kuupäev: 02.12.2021
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Lennundusteave; Lennuväljad ja kopteriväljakud
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a matrix that allows the assessment of the runway condition code (RWYCC), using associated procedures, from a set of observed runway surface conditions and pilot report of braking action [02014R0139-20210812]
runway condition assessment matrix
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148; ICAO-AN14/I/8/1-14; ICAO Doc 9981
RCAM
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148; ICAO-AN14/I/8/1-14; ICAO Doc 9981

et et
Definitsioon: maatriks, mis võimaldab seonduvate protseduuride abil määrata kindlaks raja olukorra koodi (RWYCC) vaadeldud rajakatte seisundi ja pilootide esitatud pidurdustõhusust käsitleva teabe põhjal [02014R0139-20210812]
raja olukorra hindamise maatriks
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148
RCAM
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: 02014R0139-20210812; 32020R2148Esterm  © Eesti Keele Instituut