Kirje: 92841
Kuupäev: 14.06.2021
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Otsing ja päästmine
Mõistetüüp: termin
Staatus: LTK kinnitatud

en en
Definitsioon: operation to render assistance to a person, vessel or other craft or aircraft in distress at sea [IATE]
Definitsioon: in the global context, operation to render assistance to persons in distress at sea regardless of the nationality or status of such a person or the circumstances in which that person is found in accordance with the applicable Maritime Law and Conventions [EMN-Online]
Definitsioon: in the EU context, operation of EU Member States to render assistance to any vessel or person in distress at sea regardless of the nationality or status of such a person or the circumstances in which that person is found in accordance with international law and respect for fundamental rights [EMN-Online]
search and rescue operation
Allikaviide: IATE; MRS-online
Märkus: Termini "search and rescue operations" (mitmuses) eestikeelne vaste võib olenevalt kontekstist olla ka "otsingu- ja päästetööd". [LTK 02.06.2021]
search and rescue (SAR) operation
Allikaviide: EMN-Online
SAR operation
Allikaviide: EMN-Online; IATE

et et
Definitsioon: merel hättasattunud isiku, laeva, muu veesõiduki või lennuki abistamise operatsioon [IATE]
otsingu- ja päästeoperatsioon
Allikaviide: IATE; MRS-online; EMN-Online; LTK
Märkus: operaratsioon - kindla eesmärgiga tegevus konkreetses olukorras, millel on algus ja lõpp [LTK 2.06.2021]Esterm  © Eesti Keele Instituut