Kirje: 92839
Kuupäev: 10.06.2021
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Otsing ja päästmine
Märkus: Vt ka kirje "search and rescue unit - merepäästeüksus (SRU)". [10.06.2021]
Mõistetüüp: termin

en en
air search and rescue unit
Allikaviide: SAR-plaan; LTK

et et
Definitsioon: vastava ettevalmistuse saanud isikutest komplekteeritud õhusõiduki meeskond otsingu- ja päästetööde tegemiseks Eesti päästepiirkonnas [SAR-plaan]
lennupäästeüksus
Allikaviide: SAR-plaan; SAR konventsioon; EMP2012-2020; LTK
Kontekst: Konventsiooniosalised peavad võimaluse korral kehtestama merepäästeüksuste ja lennupäästeüksuste kasutamise ühise korra. [SAR konventsioon]
Kontekst: PPA-l on vastutusalas, 81 500 km² suuruses päästepiirkonnas ööpäevaringselt üks lennupäästeüksus, merepäästeks on 1-2 laeva. [EMP2012-2020]
ASRU
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: SAR-plaan; LTKEsterm  © Eesti Keele Instituut