Kirje: 92836
Kuupäev: 08.06.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: makrostruktuur, milles terminiartiklid on paigutatud märksõnu moodustavate tähtede järjestusse tähestikus [EVS-ISO 1087-1:2002]
Märkus: Tehakse vahet mõistelise ja temaatilise järjestuse vahel, mis erinevad oma ranguse poolest: esimene peaks suutma kuidagi täpselt kajastada kogu eriala mõistesüsteemi struktuuri, teine lihtsalt rühmitab materjali temaatilistesse jaotistesse, mille sees enam edasist jaotust pole või on see tähestikuline. [MKOS]
tähestikuline ülesehitus
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002
tähestikjärjestus
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002
tähestikuline järjestus
Allikaviide: TERM-ÕP
Kontekst: Esimene võimalus on kasutada mõlemat ülesehitusviisi järjest. Sel juhul esitab sõnastiku esimene osa terminid mõistelise printsiibi alusel, teine osa needsamad terminid tähestikulises järjestuses. Teine võimalus on mõlemad ülesehitusviisid põimida, valides ühe neist esmaseks. Nii võib esitada terminid küll tähestikulises järjestuses, kuid ühtaegu luua põhimõistete juures mõistepesad. [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: macrostructure in which the terminological entries are ordered according to the letters of the alphabet which make up the entry terms [EVS-ISO 1087-1:2002]
alphabetical arrangement
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002
alphabetical order
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002Esterm  © Eesti Keele Instituut