Kirje: 92835
Kuupäev: 08.06.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: makrostruktuur, milles terminiartiklid on paigutatud teemajaotistesse [EVS-ISO 1087-1:2002]
temaatiline ülesehitus
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP
Kontekst: Terminoloogiastandard EVS-ISO 1087-1:2002 eristab mõistelist ja temaatilist ülesehitust. [TERM-ÕP]
temaatiline järjestus
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; MKOS
Kontekst: Tehakse vahet mõistelise ja temaatilise järjestuse vahel, mis erinevad oma ranguse poolest: esimene peaks suutma kuidagi täpselt kajastada kogu eriala mõistesüsteemi struktuuri, teine lihtsalt rühmitab materjali temaatilistesse jaotistesse, mille sees enam edasist jaotust pole või on see tähestikuline. [MKOS]

en en
Definitsioon: macrostructure in which the terminological entries are arranged in thematic sections [EVS-ISO 1087-1:2002]
thematic arrangement
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002
thematic order
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002Esterm  © Eesti Keele Instituut