Kirje: 92833
Kuupäev: 04.06.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: macrostructure in which the terminological entries appear in an order reflecting the underlying concept system [EVS-ISO 1087-1:2002]
systematic order
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; IATE
systematic arrangement
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; IATE

et et
Definitsioon: makrostruktuur, milles terminiartiklite järjestus kajastab aluseks olevat mõistesüsteemi [EVS-ISO 1087-1:2002]
mõisteline ülesehitus
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP
Kontekst: Terminoloogiastandard EVS-ISO 1087-1:2002 eristab mõistelist ja temaatilist ülesehitust. [TERM-ÕP]
mõisteline järjestus
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002

ru ru
Definitsioon: порядок терминологических статей ..., отражающий основополагающую систему понятий [ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013]
систематическая упорядоченность
Allikaviide: ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013
систематическая расстановка
Allikaviide: ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013Esterm  © Eesti Keele Instituut