Kirje: 92832
Kuupäev: 04.06.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: unstructured set of thematically related concepts [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: group of thematically related concepts [TER-PLUS]
concept field
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS

et et
Definitsioon: temaatiliselt seotud mõistete struktureerimata hulk [EVS-ISO 1087-1:2002]
mõisteväli
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP
Kontekst: Mõisted ei ole üksi, vaid kuuluvad kuhugi mõistesüsteemi või vähemalt mõistevälja. [TERM-ÕP]
Kontekst: Tõlkimisel toimuva terminitöö põhiraskus on selles, et käsilolevas tekstis tulevad ette mingi mõistevälja juhuslikud terminid, s.o mõisteväljast saab kätte katkelised tükid, välja sisemised seosed ja loogika jäävad tõlkijale nähtamatuks. [TERM-ÕP]

ru ru
Definitsioon: неструктурированный набор тематически связанных понятий [ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013]
поле понятий
Allikaviide: ГОСТ Р ИСО 10241-1-2013

fr fr
champ notionnel
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut