PDO lpdo::insert Error: SQLSTATE[22007]: Invalid datetime format: 1367 Illegal double '61005e6311846' value found during parsing
Kirje: 92818
Kuupäev: 31.05.2021
Valdkonnaviide: POG; JU41
Mõistetüüp: termin

et et
kohaliku omavalitsuse hoolekanne
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Riik soodustab vabatahtlikku ja omavalitsuse hoolekannet. [PS-2015/05 § 28]

en en
municipal welfare services
Allikaviide: EKSPERT; EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut