Kirje: 92817
Kuupäev: 31.05.2021
Valdkonnaviide: POG; JU41
Mõistetüüp: termin

et et
kohalik omavalitsus
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Õiguste ja vabaduste tagamine on seadusandliku, täidesaatva ja kohtuvõimu ning kohalike omavalitsuste kohustus. [PS-2015/05 § 14]

en en
municipality
Allikaviide: EKSPERT; EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut