Kirje: 92811
Kuupäev: 31.05.2021
Valdkonnaviide: JU41
Mõistetüüp: tõlkeprobleem

et et
õigus saada eestikeelset õpetust
Allikaviide: PS-2015/05
Kontekst: Igaühel on õigus saada eestikeelset õpetust. [PS-2015/05 § 37]

en en
right to be taught in Estonian
Allikaviide: EKSPERTEsterm  © Eesti Keele Instituut