Kirje: 92773
Kuupäev: 30.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: põhjust ja selle toimet hõlmav assotsiatiivsuhe [EVS-ISO 1087-1:2002]
Märkus: Põhjussuhtes on mõisted 'toime' ja 'vastutoime', 'tuumaplahvatus' ja radioaktiivne sadestus'. [EVS-ISO 1087-1:2002]
põhjussuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; KTS-2003
Kontekst: Peale hierarhiasuhte etendab terminoloogias mingit osa veel assotsiatiivsuhe oma alaliikidega, milleks on järjesuhe (sh ajasuhe) ja põhjussuhe. [TERM-ÕP]
kausaalsuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002

en en
Definitsioon: associative relation involving cause and its effect [EVS-ISO 1087-1:2002]
causal relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003Esterm  © Eesti Keele Instituut