Kirje: 92772
Kuupäev: 30.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: sündmusi ajas hõlmav järjesuhe [EVS-ISO 1087-1:2002]
Märkus: nt kevad ja suvi, sügis ja talv [TERM-ÕP]
ajasuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; KTS-2003
Kontekst: Peale hierarhiasuhte etendab terminoloogias mingit osa veel assotsiatiivsuhe oma alaliikidega, milleks on järjesuhe (sh ajasuhe) ja põhjussuhe. [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: sequential relation involving events in time [EVS-ISO 1087-1:2002]
temporal relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003Esterm  © Eesti Keele Instituut