Kirje: 92770
Kuupäev: 30.04.2021
Valdkonnaviide: TR8
Alamvaldkond: Lennutegevus
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: weight of the aircraft "as built" and includes the weight of the structure, power plant, furnishings, installations, systems and other equipment that are considered an integral part of an aircraft before additional operator items are added for operation [PÄRING]
Definitsioon: standard empty weight plus optional equipment [FAA-H-8083-1B]
basic empty weight
Allikaviide: FAA-H-8083-1B; FAA-H-8083-3B; FAA-H-8083-21B; TER-PLUS
Kontekst: The starting point for weight computations is the basic empty weight. This is the weight of the standard helicopter, optional equipment, unusable fuel, and all operating fluids including engine and transmission oil, and hydraulic fluid for those aircraft so equipped. [FAA-H-8083-21B]
Basic Empty Weight
Allikaviide: PÄRING
BEW
Keelenditüüp: lühend
Allikaviide: FAA-H-8083-1B; TER-PLUS

et et
Definitsioon: lennuki mass koos tema põhivarustusega ja nimetatud hulga kasutamata kütuse ja õliga [LENNU PLANEERIMINE]
Märkus: See mass, millest kõik muud massid alguse saavad ehk siis paneb neile aluse/baasi. [EKSPERT]
baastühimass
Allikaviide: EKSPERT
põhiline tühimass
Keelenditüüp: väldi
Allikaviide: LENNU PLANEERIMINE

fr fr
masse à vide de base
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut