Kirje: 92768
Kuupäev: 29.04.2021
Valdkonnaviide: EC
Märkus: vt ka scalability - skaleeritavus
Mõistetüüp: termin

en en
scalable business model
Allikaviide: Choosing a Business Model That Will Grow Your Company
Kontekst: Scalability is one of the most important factors for entrepreneurs considering starting a new business or hoping to take a current business to the next level. Successful business growth depends on a scalable business model that will increase profits over time, by growing revenue while avoiding cost increases. [Choosing a Business Model That Will Grow Your Company 23.04.2021]

et et
skaleeritav ärimudel
Allikaviide: Eesti vajab püsivat ärikeskkonna revolutsiooni
Kontekst: Eesti peab olema uue äri ehk skaleeritavate ärimudelite (nt veebirakenduste või uuenduslike finantstoodete) realiseerimiseks maailma parima seadusandlusega riik, kus oleks võimalik minimaalse administratiivse koormusega viia ellu uuendusi kiiresti arenevates ärivaldkondades (kas või krüptoraha kasutusele võtmiseks). [Eesti vajab püsivat ärikeskkonna revolutsiooni 23.03.2021]Esterm  © Eesti Keele Instituut