Kirje: 92765
Kuupäev: 29.04.2021
Valdkonnaviide: EC; AU
Märkus: Vt ka skaleeritav ärimudel.
Mõistetüüp: termin

en en
scalability
Allikaviide: Investopedia, Scalability
Definitsioon: a characteristic of an organization, system, model, or function that describes its capability to cope and perform well under an increased or expanding workload or scope [Investopedia, Scalability 23.04.2021]
Kontekst: In financial markets, scalability refers to financial institutions' ability to handle increased market demands; in the corporate environment, a scalable company is one that can maintain or improve profit margins while sales volume increases. [Investopedia, Scalability 23.03.2021]

et et
Definitsioon: süsteemi, mudeli, funktsiooni omadus tulla toime suurenenud töökoormusega definitsioon [Wikipedia, Skaleeritavus 23.04.2021]
skaleeritavus
Allikaviide: Wikipedia, Skaleeritavus
Kontekst: Skaleeritavuse näiteid: kui hästi riistvarasüsteem toimib kasutajate arvu suurenemisel; kui hästi tuleb toime andmebaas suurenenud päringute arvu korral; kui hästi töötab operatsioonisüsteem erinevate riistvaraliikide korral. [Wikipedia, Skaleeritavus 23.04.2021]Esterm  © Eesti Keele Instituut