Kirje: 92756
Kuupäev: 29.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB; LAC
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: sõna ja tema tähenduste uurimine ja kirjeldamine, hrl vastanduses mõistete ja nende tähistamise viiside uurimisele [EKIÜS-2021]
Märkus: Sõnade ja nende tähenduste seosele saab põhimõtteliselt läheneda kahest suunast: sõnade või tähenduste poolt. Semasioloogiline lähenemine uurib, mida sõnad tähendavad; onomasioloogiline aga, kuidas mõisteid nimetatakse. [MKOS]
semasioloogia
Allikaviide: KTS-2003; MKOS; Vikipeedia; EKIÜS-2021
Kontekst: Selline andmebaas, mille näidiseid allpool ka kirjeldame, sisaldab infot mõistete ja nende tähistamise viiside kohta (onomasioloogia), mis ei ole harjumuspärane ei sõnastiku kasutajate ega ka paljude koostajate jaoks - harjunud ollakse nii sõnastikust lugema kui ka sinna kirjutama infot sõnade ja nende tähenduste kohta (semasioloogia). [MKOS]

en en
Definitsioon: the activity of studying the relationships between sign and symbols and their meanings [TER-PLUS]
Definitsioon: the branch of linguistics that deals with words and phrases and the concepts that they represent [Lexico]
Märkus: The methods used in semasiological analysis start from words and seek to establish their denotation. [TER-PLUS]
semasiology
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; Lexico; KTS-2003Esterm  © Eesti Keele Instituut