Kirje: 92755
Kuupäev: 29.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB; LAC
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: lähenemisviis leksikaalses semantikas, uurib mõistete nimetamist keeles [VSL-2012]
Definitsioon: mõistete ja nende tähistamise viiside uurimine ja kirjeldamine, hrl vastanduses sõnade ja sõnatähenduste uurimisele [EKIÜS-2021]
Märkus: Sõnade ja nende tähenduste seosele saab põhimõtteliselt läheneda kahest suunast: sõnade või tähenduste poolt. Semasioloogiline lähenemine uurib, mida sõnad tähendavad; onomasioloogiline aga, kuidas mõisteid nimetatakse. [MKOS]
onomasioloogia
Allikaviide: KTS-2003; MKOS; VSL-2012; EKIÜS-2021
Kontekst: Selline andmebaas, mille näidiseid allpool ka kirjeldame, sisaldab infot mõistete ja nende tähistamise viiside kohta (onomasioloogia), mis ei ole harjumuspärane ei sõnastiku kasutajate ega ka paljude koostajate jaoks - harjunud ollakse nii sõnastikust lugema kui ka sinna kirjutama infot sõnade ja nende tähenduste kohta (semasioloogia). [MKOS]

en en
Definitsioon: the study of the means of expressing a given concept [TER-PLUS]
Definitsioon: the study of language which deals with the identification of a preconceived meaning or concept by name or names [IATE]
onomasiology
Allikaviide: TER-PLUS; IATE; M-W; COO; Lexico; KTS-2003

fr fr
Definitsioon: étude sémantique qui consiste à partir d'un concept pour rechercher les signes linguistiques qui lui correspondent [TER-PLUS]
onomasiologie
Allikaviide: TER-PLUS; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut