Kirje: 92740
Kuupäev: 30.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: ruumilisel või ajalisel naabrusel põhinev assotsiatiivsuhe [EVS-ISO 1087-1:2002]
Märkus: Järjesuhtes on mõisted 'tootmine' ja 'tarbimine' jms. [EVS-ISO 1087-1:2002]
järjesuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; KTS-2003
Kontekst: Peale hierarhiasuhte etendab terminoloogias mingit osa veel assotsiatiivsuhe oma alaliikidega, milleks on järjesuhe (sh ajasuhe) ja põhjussuhe. [TERM-ÕP]
järgnevussuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002

en en
Definitsioon: associative relation based on spatial or temporal proximity [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: relation of dependence between concepts referring to objects which have a spatial or temporal contiguity [TER-PLUS]
Märkus: Ex. "cause-effect", "producer-product", "steps of a process". [TER-PLUS]
sequential relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS; IATE; KTS-2003

fr fr
relation séquentielle
Allikaviide: TER-PLUS; IATE

de de
sequentielle Beziehung
Allikaviide: IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut