Kirje: 92739
Kuupäev: 30.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kahe sellise mõiste suhe, mida kogemuse tõttu ühendab mingi mittehierarhiline temaatiline seos [EVS-ISO 1087-1:2002]
Märkus: Assotsiatiivsuhtes on mõisted 'haridus' ja 'õpetamine', 'küpsetamine' ja 'ahi'. [EVS-ISO 1087-1:2002]
assotsiatiivsuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; KTS-2003
Kontekst: Peale hierarhiasuhte etendab terminoloogias mingit osa veel assotsiatiivsuhe oma alaliikidega, milleks on järjesuhe (sh ajasuhe) ja põhjussuhe. [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: relation between two concepts having a non-hierarchical thematic connection by virtue of experience [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: relation between concepts which can be established on the basis of thematic connections [TER-PLUS]
associative relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; KTS-2003
pragmatic relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut