Kirje: 92736
Kuupäev: 17.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kahe mõiste suhe, millest üks mõistetest moodustab terviku, teine aga selle terviku mingi osa [EVS-ISO 1087-1:2002]
osa-tervikusuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP
Kontekst: Peale soo-liigisuhte võivad definitsioonid väljendada osa-tervikusuhet, mida võib veel jagada osa-terviku ning terviku-osa suhteks. [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: relation between two concepts where one of the concepts constitutes the whole and the other concept a part of that whole [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: hierarchical relationship in which the superordinate concept refers to an object as a whole and the subordinate concepts to parts of it [TER-PLUS]
partitive relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS
partitive relationship
Allikaviide: TER-PLUS
part-whole relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002

fr fr
Definitsioon: relation hiérarchique établie entre un concept superordonné qui représente un tout, et des concepts subordonnés qui représentent ses parties [TER-PLUS]
relation partitive
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut