Kirje: 92734
Kuupäev: 30.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: kahe mõiste suhe, mis võib olla soo-liigisuhe või osa-tervikusuhe [EVS-ISO 1087-1:2002]
hierarhiasuhe
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP; KTS-2003
Kontekst: Terminoloogiale on eriti tähtsad hierarhiasuhted, s.o mõistetevahelised alluvussuhted ning samasus- ja kaasalluvussuhted. [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: relation between two concepts which may be either a generic relation or a partitive relation [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: relation between concepts which is established by division of a superordinate concept into subordinate concepts forming one or more levels, or by the reverse process [TER-PLUS]
hierarchical relation
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS; KTS-2003

fr fr
relation hiérarchique
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut