Kirje: 92732
Kuupäev: 17.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: terminiartikli mis tahes osa kohta lisateavet andev lausung [EVS-ISO 1087-1:2002]
märkus
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; MKKN
Kontekst: Definitsiooni täiendav märkus on lisatud eraldi väljale. [MKKN]

en en
Definitsioon: statement which provides further information on any part of a terminological entry [EVS-ISO 1087-1:2002]
Definitsioon: a written remark or explanation in reference to terminological data entered on a record [TER-PLUS]
note
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TER-PLUS

fr fr
note
Allikaviide: TER-PLUSEsterm  © Eesti Keele Instituut