Kirje: 92730
Kuupäev: 14.04.2021
Valdkonnaviide: LA; LAB
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: alammõiste, millel on sama lähim ülemmõiste ja sama jaotuskriteerium, mis on vaadeldavas mõistesüsteemis mingil teisel mõistel [EVS-ISO 1087-1:2002]
kaasalluv mõiste
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002; TERM-ÕP
Kontekst: Ta peab ära tundma ka kaasalluvad mõisted, nt ’sõiduauto’ ja ’veoauto’ on mõlemad ’auto’; ’nimisõna’, ’omadussõna’, ’arvsõna’ ja ’asesõna’ on kõik ’käändsõna’. [TERM-ÕP]
Kontekst: Teises näites on samal põhjusel õige öelda täishaagis ja poolhaagis, kuna haagis käib nende kaasalluvate mõistete ülemmõiste kohta. [TERM-ÕP]

en en
Definitsioon: subordinate concept having the same nearest superordinate concept and same criterion of subdivision as some other concept in a given concept system [EVS-ISO 1087-1:2002]
coordinate concept
Allikaviide: EVS-ISO 1087-1:2002Esterm  © Eesti Keele Instituut