Kirje: 92728
Kuupäev: 21.04.2021
Valdkonnaviide: EN4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: keskkonnavaenuliku tegevuse üldsusele positiivsena esitamine või marginaalsete keskkonnasõbralike praktikate abil keskkonnavaenuliku põhitegevuse varjamine [92729]
rohepesu
Allikaviide: 92727; SASS; 92729; IATE; EKIÜS-2021; 92747; 92748
Kontekst: Eraldi demagoogiavorm on rohepesu ehk ökoeksitamine, mis on keskkonnainfo vale esitamine, selle moonutamine või väikeste keskkonnaalaste edusammudega suure saastamise varjamine. Enamasti kasutavad rohepesu suured korporatsioonid, et oma mainet parandada. Rohepesu tüübid on kohati sarnased üldise demagoogiaga: peidetud kompromissid - keskendumine ühele väikesele „rohelisele” osale tootmisprotsessis; rohelised tooted ja reostav tootja; tõendite puudumine, valetamine; ebamäärasus - „looduslik” (raskmetallid on ka looduslikud); žargoon ja vaid teadlastele arusaadav keel; ebapädevad, väljamõeldud märgised; suunavad pildid, kujundus, nt lillelised autoheitgaasid, roheline värv; ebaolulisus - rõhutada keskkonnasäästlikkust, mis tuleneb seadusest; kahest halvimast parem - keskkonnavaenuliku tootetüübi keskkonnasäästlikud aspektid. [92727]
Kontekst: Paljud ainult pealtnäha keskkonnasäästlikud suundumused on tituleeritud rohepesuks. Nii on kahtluse alla seatud näiteks biokütuste keskkonnasäästlikkus ja küsitavaks peetakse sedagi, kas veganlus või biolagunevate toidunõude kasutus teeb alati keskkonnale head. [92747]
ökoeksitamine
Allikaviide: 92727; SASS; 92729; IATE

en en
Definitsioon: a form of deceptive marketing in which a company, product, or business practice is falsely or excessively promoted as being environmentally friendly [BRITANNICA Greenwashing]
greenwashing
Allikaviide: BRITANNICA; 92731; INVESTD; IATE; 92737
Kontekst: Put in simple terms, greenwashing is the practice of misleading people to believe that a company is engaging in virtuous practices so as to cover up poor practices: appearances vs reality; good marketing vs actual change. In practice, companies use misleading labels or advertising to depict themselves as environmentally responsible without actually taking significant measures in that direction. [92731]
Märkus: The term greenwashing is an environmental take on whitewashing -- the attempt to cover up or excuse wrongdoing through false statements or the biased presentation of data. [92737]
greenwash
Allikaviide: ODEC-2017; IATE
green sheen
Allikaviide: BRITANNICA; INVESTD; IATEEsterm  © Eesti Keele Instituut