Kirje: 92726
Kuupäev: 13.04.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: ettevõtja, kes majandab ühte või mitut teenindusrajatist või osutab ühes või mitmes teenindusrajatises asjakohast teenust või käesoleva seaduse § 94 lõikes 2 või 3 nimetatud teenust raudteeveoettevõtjale [RdtS-2021/03/8 § 95-1]
teenindusrajatise käitaja
Allikaviide: RdtS-2021/03/8
Kontekst: Teenindusrajatise käitaja tagab kõikidele raudteeveoettevõtjatele mittediskrimineerival viisil juurdepääsu raudteele ning teenindusrajatistele ja neis osutatavatele teenustele. [RdtS-2021/03/8 § 96-1]

en en
Definitsioon: any public or private entity responsible for managing one or more service facilities or supplying one or more services to railway undertakings referred to in points 2 to 4 of Annex II [02012L0034-20190101]
operator of service facility
Allikaviide: 02012L0034-20190101; IATE
Kontekst: Charges for the use of railway infrastructure and of service facilities shall be paid to the infrastructure manager and to the operator of service facility respectively and used to fund their business. [02012L0034-20190101 art 31.1]Esterm  © Eesti Keele Instituut