Kirje: 92725
Kuupäev: 13.04.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: käesoleva seaduse § 95 lõikes 2 nimetatud ehitis, mida tervenisti või osaliselt kasutatakse samas lõikes märgitud teenuste ning käesoleva seaduse § 94 lõigetes 2 ja 3 nimetatud teenuste osutamiseks [RdtS-2021/03/8 § 2-34]
teenindusrajatis
Allikaviide: RdtS-2021/03/8
Kontekst: Teenindusrajatiseks on: 1) reisijaam, selle hoone ja muu teenindusrajatis reisijate jaoks, reisiteabe tabloo ja piletikassa; 2) kaubaterminal; 3) sorteerimisjaam, rajatis rongide koostamiseks ja manöövritöö teostamiseks; 4) seisutee, mis on eraldi ette nähtud raudteeveeremi ajutiseks hoidmiseks kahe tööülesande täitmise vahelisel ajal; 5) tehnohooldepunkt, välja arvatud selline, milles tehakse kiirrongile või muule erirajatist vajavale raudteeveeremile mitteigapäevast hooldust, mille jaoks tuleb sõiduk kasutusest eemaldada; 6) muu tehnorajatis ning puhastus- ja pesuhoone; 7) raudteealase tegevusega seotud mere- ja siseveesadama rajatis; 8) raudteetöötaja puhkeruum; 9) kütuse tankimise rajatis, milles hoitava kütuse tarnimise eest makstav tasu näidatakse arvel eraldi. [RdtS-2021/03/8 § 95-2]

en en
Definitsioon: the installation, including ground area, building and equipment, which has been specially arranged, as a whole or in part, to allow the supply of one or more services referred to in points 2 to 4 of Annex II [02012L0034-20190101]
service facility
Allikaviide: 02012L0034-20190101; IATE
Kontekst: Access, including track access, shall be given to the following services facilities, when they exist, and to the services supplied in these facilities: (a) passenger stations, their buildings and other facilities, including travel information display and suitable location for ticketing services; (b) freight terminals; (c) marshalling yards and train formation facilities, including shunting facilities; (d) storage sidings; (e) maintenance facilities, with the exception of heavy maintenance facilities dedicated to high-speed trains or to other types of rolling stock requiring specific facilities; (f) other technical facilities, including cleaning and washing facilities; (g) maritime and inland port facilities which are linked to rail activities; (h) relief facilities; (i) refuelling facilities and supply of fuel in these facilities, charges for which shall be shown on the invoices separately. [02012L0034-20190101 ann II]
Kontekst: Charges for the use of railway infrastructure and of service facilities shall be paid to the infrastructure manager and to the operator of service facility respectively and used to fund their business. [02012L0034-20190101 art 31.1]Esterm  © Eesti Keele Instituut