Kirje: 92723
Kuupäev: 12.04.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: läbilaskevõime jaotamine, liiklusjuhtimine ja raudteeinfrastruktuuri kasutustasude määramine [RdtS-2021/03/8 § 2-18]
raudteeinfrastruktuuri käitamine
Allikaviide: RdtS-2021/03/8

en en
Definitsioon: train path allocation, traffic management and infrastructure charging [02012L0034-20190101]
operation of the railway infrastructure
Allikaviide: 02012L0034-20190101Esterm  © Eesti Keele Instituut