Kirje: 92722
Kuupäev: 12.04.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: olemasoleva raudteeinfrastruktuuri seisukorra ja võimekuse säilitamiseks tööde tegemine [RdtS-2021/03/8 § 2-16]
raudteeinfrastruktuuri hooldamine
Allikaviide: RdtS-2021/03/8

en en
Definitsioon: works intended to maintain the condition and capability of existing infrastructure [02012L0034-20190101]
maintenance of the railway infrastructure
Allikaviide: 02012L0034-20190101Esterm  © Eesti Keele Instituut