Kirje: 92721
Kuupäev: 12.04.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
Definitsioon: raudteevõrgustiku kavandamine ning raudteeinfrastruktuuri finants- ja investeeringutealane kavandamine, rajamine ning ajakohastamine ehk olemasoleva raudteeinfrastruktuuri ulatuslik muutmine, mis parandab selle üldist toimivust [RdtS-2021/03/8 § 2-15]
raudteeinfrastruktuuri arendamine
Allikaviide: RdtS-2021/03/8

en en
Definitsioon: network planning, financial and investment planning as well as the building and upgrading of the infrastructure [02012L0034-20190101]
development of the railway infrastructure
Allikaviide: 02012L0034-20190101Esterm  © Eesti Keele Instituut