Kirje: 92656
Kuupäev: 17.03.2021
Valdkonnaviide: ME4B
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a localized palpable spot of deep hypersensitivity that, when irritated, results in pain being referred to another area of the body [ODSSM3]
Märkus: The trigger point usually coincides with a tight baud or ‘knot’ in a muscle or the fascia of a muscle. [ODSSM3]
trigger point
Allikaviide: PÄRING; ODSSM3; M-W; 92666
Kontekst: If you experience pain throughout your body that seems to stem from one area, you may be experiencing what are known as trigger points. [PÄRING]
Kontekst: In people with myofascial pain syndrome (MPS), sensitive spots are known as trigger points. These areas develop in the taut, ropey bands of the muscles (the fascia). When pressure is applied to these trigger points there is pain (called referred pain) in a different part of the body. [92666]

et et
päästikpunkt
Allikaviide: e-MED;92655;92658; 92663
Kontekst: Müofastsiaalne valu on laialdaselt levinud seisund, mille sümptomid on seotud skeleti­lihastes tekkivate päästikpunktidega. [92655]
Kontekst: Müofastsiaalse valu, sh päästikpunktide (ingl trigger point) ravis kasutatakse ka uudset staatilist ultraheliravimeetodit (ingl high-power pain-threshold ultrasound), kus ultrahelipea asetseb liikumatult lihase päästikpunktil. [92658]
triggerpunkt
Allikaviide: 92661; 92663
Kontekst: Piltlikult ka mõned näited. X-iga on märgitud nn valupunkt ja punase alana võimalik kiirgumismuster. ... Meditsiiniliselt kutsutakse neid punkte triggerpunktideks, nimetus tuleneb just sellest, et nad vallandavad valu. [92661]
trigger-punkt
Allikaviide: 92664; 92665
Kontekst: Müofastsiaalse valu sündroom (MVS) on küllaltki sageli esinev heterogeenne valu, mida iseloomustavad lihases olevad valu vallandavad punktid (trigger-punktid), mis tekitavad lokaalse ja kiirguva valu. ... MVS-i defineeritakse kui kroonilist valusündroomi, kus valu lähtub ühe või mitme lihase või lihasgrupi valu vallandavatest punktidest ehk nn trigger-punktidest. Lihase trigger-punkt on lihase ülierutuv ala. Trigger-punkt asub palpeeritavas pingul lihaskiudude kimbus ja tekitab palpatsioonil lokaalse voi kiirguva valu. Trigger-punktid võivad olla nii latentsed kui aktiivsed. [92665]
Märkus: "trigger" on tsitaatsõna ja kirjutatakse kaldkirjas [16.03.2021]
trikkelpunkt
Allikaviide: 92663Esterm  © Eesti Keele Instituut