Kirje: 92621
Kuupäev: 23.12.2021
Valdkonnaviide: EN6; INB
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: a plastic capable of undergoing physical, biological decomposition, such that it ultimately decomposes into carbon dioxide (CO2), biomass and water, and is, in accordance with European standards for packaging, recoverable through composting and anaerobic digestion [32019L0904]
biodegradable plastic
Allikaviide: 32019L0904; 52018DC0028; IATE
Kontekst: To allow adequate sorting and avoid false environmental claims, the Commission will propose harmonised rules for defining and labelling compostable and biodegradable plastics. [52018DC0028]

et et
Definitsioon: plast, millest jääb füüsilise ja bioloogilise lagunemise tulemusena järele vaid süsinikdioksiid (CO2), biomass ja vesi ning mis on kompostimise ja anaeroobse lagunemise tulemusena taaskasutatavad vastavalt pakendeid käsitlevatele Euroopa standarditele [32019L0904]
Märkus: Biolagunevad plastid - plastid, mis biokeemiliste protsesside käigus lagunevad täielikult süsihappegaasiks, veeks ja anorgaanilisteks ühenditeks (Kriipsalu et al. 2016a: 111). [92961]
biolagunev plast
Allikaviide: 92617; 92961; 32019L0904; IATE
Kontekst: Tavaliselt kogutakse biolagunevad plastid koos biojäätmetega ning töödeldakse aeroobselt või anaeroobselt. [92961]
Kontekst: Edaspidi on lubatud kasutada vaid biolagunevast plastist nõusid ja söögiriistu, mis on kompostitavad ja millel on vastav sertifikaat. [92961]Esterm  © Eesti Keele Instituut