Kirje: 92620
Kuupäev: 01.04.2021
Valdkonnaviide: EN6; INB
Mõistetüüp: termin

en en
Definitsioon: plastic materials that include additives which, through oxidation, lead to the fragmentation of the plastic material into micro-fragments or to chemical decomposition [32019L0904]
oxo-degradable plastic
Allikaviide: 32019L0904; IATE
Kontekst: To focus efforts where they are most needed, this Directive should cover only those single-use plastic products that are found the most on beaches in the Union as well as fishing gear containing plastic and products made from oxo-degradable plastic. [32019L0904]
oxo-plastic
Allikaviide: IATE

et et
Definitsioon: plastmaterjal, mis sisaldab lisaaineid, mis oksüdeerumise käigus lagundavad plastmaterjali mikroosakesteks või põhjustavad selle keemilise lagunemise [32019L0904]
oksüdantide toimel lagunev plast
Allikaviide: 32019L0904; IATE; 92617
Kontekst: Direktiivi keskmes on ühekordselt kasutatavad plasttooted, mida leitakse Euroopa Liidu (EL) randadest kõige enam (hinnanguliselt 86 % randadest leitud ühekordsetest plasttoodetest), ning plasti sisaldavad kalapüügivahendid ja oksüdantide toimel lagunevast plastist valmistatud tooted. [92617]Esterm  © Eesti Keele Instituut