Kirje: 92616
Kuupäev: 23.02.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
tegevusliik
Allikaviide: RdtS-2020/12/27
Kontekst: Ühtsele ohutustunnistusele märgitakse hõlmatud tegevusliik, tegevusulatus ja tegevuspiirkond. ... [RdtS-2020/12/27 § 27-3]
Kontekst: Tegevusliik võib olla reisijatevedu, kaubavedu või ainult rongide koostamise ja manööverdamise teenus, tegevusulatus on mõõdetav reisijate arvu või kaubavedude mahu või asjaomase raudteeveoettevõtja eeldatava suuruse järgi, mis määratakse raudteesektoris töötavate inimeste arvu järgi, ning tegevuspiirkond on raudteevõrgustik või raudteevõrgustikud ühes või mitmes liikmesriigis, kus raudteeveoettevõtjal on kavas tegutseda. [RdtS-2020/12/27 § 27-4]

en en
Definitsioon: the type characterised by passenger transport, including or excluding high-speed services, freight transport, including or excluding dangerous goods services, and shunting services only [32016L0798]
type of operation
Allikaviide: 32016L0798
type of railway operations
Allikaviide: 32016L0798
Kontekst: In its application for a single safety certificate, the railway undertaking shall specify the type and extent of the railway operations covered and the intended area of operation. [32016L0798]Esterm  © Eesti Keele Instituut