Kirje: 92614
Kuupäev: 23.02.2021
Valdkonnaviide: TR4
Mõistetüüp: termin

et et
talitluslik allsüsteem
Allikaviide: 92477
Kontekst: Euroopa Liidu raudteesüsteem jaotatakse struktuuriliseks ja talituslikuks allsüsteemiks. [92477 § 5-1]
Kontekst: Talitlusliku allsüsteemi hulka kuulub: 1) hooldussüsteem, mis hõlmab hooldusprotseduure, hooldusega seotud asendamist, hooldusseadmeid, hooldustööde logistikakeskusi ja varusid, mis võimaldavad kohustuslike parandustööde ja erinevate hooldustööde tegemist, et tagada üleeuroopalise raudteesüsteemi koostalitlus ja nõutavad parameetrid; 2) telemaatilised rakendused, mis hõlmavad reisijateveo seadmeid, seadmeid reisijatele teabe edastamiseks enne reisi ja reisi jooksul, broneerimis- ja maksesüsteeme, seadmeid pagasiveo korraldamiseks ning rongide ja teiste transpordiliikide vahelise ühenduse haldamiseks ning kaubaveo seadmeid, infosüsteeme kauba ja rongide järelevalveks reaalajas, sorteerimis- ja jaotussüsteeme, broneerimis-, makse- ja arvesüsteeme, seadmeid teiste transpordiliikidega ühenduse korraldamiseks ja elektrooniliste saatedokumentide koostamiseks; 3) käitamine ja liikluskorraldus, mis hõlmab toiminguid ja seadmeid erinevate struktuuriliste allsüsteemide nagu rongikoosseisu ja vedurijuhtimise, liikluse planeerimise ja liikluskorralduse allsüsteemide järjepideva käitamise tagamiseks normaalsetel või halvenenud tingimustel, samuti töötajate kvalifikatsioone, mida võidakse nõuda mis tahes raudteeteenuse osutamisel. [92477 § 5-4]

en en
Märkus: For the purposes of this Directive, the system constituting the Union rail system may be broken down into the following subsystems, either: (a) structural areas: - infrastructure, - energy, - trackside control-command and signalling, - on-board control-command and signalling, - rolling stock; or (b) functional areas: - operation and traffic management, - maintenance, - telematics applications for passenger and freight services. [32016L0797]
functional subsystem
Allikaviide: 32014R1305; 32016L0797
Kontekst: Pursuant to Article 2(e) of Directive 2008/57/EC, the rail system is subdivided into structural and functional subsystems. Each of the subsystems should be covered by a technical specification for interoperability (TSI). [32014R1305]Esterm  © Eesti Keele Instituut